NOTICIAS

Síguenos:

NOTICIAS

 

 

CONVOCATÒRIA DE CÀSTING PER A LA SELECCIÓ D’UNA INTÈRPRET PER A LA NOVA PRODUCCIÓ DE MAQUINANT TEATRE “LA BAMBOLLA DE JÚLIA”

 

1.  REQUISITS DE LES CANDIDATES

 

Per tal de ser admesa en la participació del procés selectiu, l’aspirant haurà de posseir els següents requisits de participació:

 

1. Nacionalitat:

  1. Tindre nacionalitat espanyola.

  2. Ser nacional d'algun de la resta d'Estats membres de la Unió Europea.

  3. Els estrangers que, no estant inclosos en el paràgraf anterior, tinguen residència legal a Espanya.

2. Perfil específic requerit per a l’espectacle:

  1. Dona amb apariència juvenil,  entre 20 i 28 anys.

  2. Formació en interpretació i dansa contemporània.

 

3. És imprescindible tindre disponibilitat els mesos de Juny, Juliol, Agost (una o dues setmanes a determinar) i Setembre. I disponibilitat completa del 30 de Setembre al 12 d’Octubre.  Els assajos per norma general seran de matí a València, podent canviar segons necessitats de la producció.

 

2. SOL·LICITUDS

 

Aquelles que desitgen participar en aquest procés selectiu hauran d'enviar al correu "castingmaquinant@gmail.com" la següent documentació:

 

  1. Currículum Vitae.

  2. 2 Fotografies de baixa resolució.

  3. Informació complementària d'interés via enllaç (videobook, pàgina web, etc.).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el pròxim 15 d'Abril, i es podrà realitzar fins al 23 d'abril de 2019. La participació en aquest procés de selecció comportarà per part de la persona aspirant acceptació expressa de tot allò  que estableix les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

 

3. DESENVOLUPAMENT I RESOLUCIÓ DEL CÀSTING

 

Abans del dia 3 de maig es notificarà via correu electrònic la convocatòria o no al càsting. (A les preseleccionades se’ls comunicarà l’hora i dia del càsting/taller per correu electrònic).

 

4. CONDICIONS

 

Assajos i funcions remunerades segons conveni.

 

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

D'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us comuniquem que les dades facilitades a través d'aquesta sol·licitud seran incorporades a un fitxer titularitat de MAQUINANT TEATRE COOP. V a fi de formar part en el procés de selecció de personal. Les dades es conservaran durant el període de temps que es requerisca per al procés de selecció i no seran cedides tret d'obligació legal. Se l'informa que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per a la qual cosa ha de dirigir-se a: MAQUINANT TEATRE COOP. V, C/ Humanista Furió 1, 7- 46022 València Espanya o al correu electrònic "maquinant@hotmail.es".

 

 

 

AGENDA

2019

27/10/2019 - SALÜQ - ALMERIA

20/10/2019 SALÜQ - Museros - VALENCIA

12/05/2019 - SALÜQ - VITORIA

12/04/2019 SALÜQ - San Juan - ALICANTE

7/4/2019 - SALÜQ - La Mostra d´Igualada -BARCELONA

16/02/2019 SALÜQ - Teatre del Raval- Gandía - VALENCIA

11/2/2019 al 15/2/2019 SALÜQ - Teatre del Raval 

Gandía - Campaña Escolar

 

2018

 5/12/2018 SALÜQ - Casa del Reloj - MATADERO - MADRID

10/11/2018 SALÜQ - Denia - Alicante

27/10/2018 SALÜQ - CAFÉ DE LAS ARTES - SANTANDER

26/8/2018 SALÜQ - THEATER HEERLEN/RAZBOZAAL

                                  HOLANDA

                                  CULTURA NOVA FESTIVAL                           

                                  ESTRENO VERSIÓN EN INGLÉS

27/5/2018 SALÜQ - Quart de Poblet - Valencia

13/5/2018 SALÜQ - Alboraya - Valencia

9/5/2018 SALÜQ - Xátiva - Valencia
 
22/4/2018 SALÜQ - Sueca -C.Madrid
 
15/4/2018 SALÜQ - El Escorial -C.Madrid
 
14/4/2018 SALÜQ - TEATRALIA MADRID - C.Cultural Paco Rabal

13/4/2018 SALÜQ - TEATRALIA MADRID - C.Cultural Paco Rabal

11/4/2018 SALÜQ - LA CABRERA - COMUNIDAD DE MADRID

8/4/2018 SALÜQ - IBIZA 

25/3/18 SALÜQ - Denia - Alicante

20/2/2018 SALÜQ - FETEN 2018 - Gijón

13/2/2018 SALÜQ - L´Alcudia - Valencia

16/1/18 -2/2/2108 SALÜQ - Sala L´Horta - Valencia

4/1/2018 La Carícia de SALÜQ - Carme Teatre - Valencia

3/1/2018 La Carícia de SALÜQ - Carme Teatre - Valencia

2017

29/12/2017 La Carícia de SALÜQ - Carme Teatre - Valencia

30/12/2017 La Carícia de SALÜQ - Carme Teatre - Valencia

19/10/2017 SALÜQ - FIET - PALMA DE MALLORCA

4-5/05/17   SALÜQ - Sala L´Horta - Valencia  
 

19/02/17    SALÜQ - Casa de Cultura de  Picassent

18/02/17    SALÜQ - Casa de la Cultura Guardamar del Segura

29/01/17    SALÜQ - Centro Cultural Almussafes